Co mówią o nas klienci

Czym są formuły handlowe (Incoterms)?

INCOTERMS to zestaw trzyliterowych standardowych terminów handlowych najczęściej stosowanych w międzynarodowych umowach sprzedaży towarów. Konieczne jest zapoznanie się z warunkami handlu przed wysyłką.

EXW (EX Works)

Od załadunku – (i określone miejsce)
EXW oznacza najmniejsze zaangażowanie i odpowiedzialność sprzedającego. Dostawa towaru zostaje uznana za dokonaną w momencie wydania i postawienia towaru do dyspozycji strony kupującej w danym oznaczonym miejscu, bez zobligowania sprzedającego do dalszych czynności.

FCA (Free Carrier)

Sprzedający ponosi koszty załadunku towaru i transportu oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi wskazanemu przez stronę kupującą w oznaczonym miejscu. Towar zostaje uznany za dostarczony w momencie załadunku i to w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru na kupującego.

CPT (Carriage Paid To)

Przewoźne opłacone do ( i określonego miejsca przeznaczenia)
Jest to odpowiednik CFR w transporcie innym niż wodnym śródlądowym i morskim (w tym multimodalnym).

CIP (Carriage & Insurance Paid)

Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do ( i określonego miejsca przeznaczenia)
Jest to odpowiednik CIF w transporcie innym niż wodnym śródlądowym i morskim (w tym multimodalnym)

DAT (Delivered at Terminal)

Dostarczone (określone miejsce przeznaczenia)
Cło opłacone, dostarczone do terminalu (strona sprzedająca odpowiada za dowóz towaru do określonego terminalu i rozładunek). DAT zastępuję dotychczasowe DEQ z Incoterms 2000.

DAP (Delivered at Place)

Dostarczone do miejsca
Strona sprzedająca odpowiada za dostarczenie towaru do określonego ustalonego miejsca, natomiast rozładunek jest już w gestii strony kupującej. DAP zastępuje dotychczasowe DAF, DES i DDU z Incoterms 2000.

DDP (Delivered Duty Paid)

Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia).
Najszersza odpowiedzialność oraz zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

FAS (Free Alongside Ship)

Odpowiedzialność za transport oraz ryzyko strony sprzedającej kończy się w momencie dostarczenia towaru do burty statku w oznaczonym porcie, jednak bez samego załadunku na statek.
Od tego momentu całe ryzyko i wszelkie koszty związane z towarem zostają przeniesione na stronę kupującą. Termin ten stosowany może być tylko i wyłącznie do transportu wodnego śródlądowego i morskiego.

FOB (Free on Board)

Franco statku (i określony port załadunku)
Tak jak w przypadku FCA, punktem przeniesienia ryzyka i kosztów za za towar ze strony sprzedającej na stronę kupującą jest moment przekroczenia przez towar burty statku. Strona sprzedająca ponosi koszty załadunku. Termin może być używany wyłącznie do transportu wodnego śródlądowego i morskiego.
Jest to najpopularniejszy z warunków Incoterms 2010 w przypadku importu z Chin.

CFR (Cost & Freight)

Koszt i fracht (i określony port przeznaczenia)
Sprzedający nie ma obowiązku ponoszenia kosztów ubezpieczenia (od momentu załadunku w porcie nadania), koszty ubezpieczenia leżą po stronie kupującego. Dostawa zostaje zrealizowana w momencie załadunku towaru na statek armatora wskazanego przez sprzedającego.

CIF (Cost Insurance & Freight)

Koszt, ubezpieczenie i fracht (i określony port przeznaczenia)
W tym przypadku sprzedający również jest odpowiedzialny za opłacenie i zawarcie umowy ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego jak również jak w przypadku CFR opłaca koszt i fracht. Warunki CFR i CIF dotyczyć mogą wyłącznie transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.